آدرس: شهرک صنعتی شمس آباد – بلوار بوعلی – بهار ۱ – پلاک ۵

ایمیل: dorostian.mohammad@gmail.com

شماره موبایل: ۰۹۱۲۵۰۹۵۴۸۸