پرداخت

پرداخت

با توجه به اهمیت سرمایه شما مشتریان محترم و جلب و نظر اعتماد شما این فروشگاه هم به صورت پرداخت در محل و هم به صورت پرداخت آنلاین امکان دریافت وجه از شما مشتریان محترم را دارد